Tīkla dalības līgums

Mūsu banku un FI partneri var piekļūt mūsu bankomātu tīkliem, izmantojot mūsu elastīgos tīkla dalības līgumus. Šis līgums uzreiz palielina bankas/ FI tirgus ietekmi bez nepieciešamības veikt kapitālieguldījumus.

Izmantojot mūsu ISO8583 specifikācijas, mēs varam izveidot tiešus Host to Host (H2H) savienojumus ar bankas/FI IT sistēmām ar minimāliem pakalpojumu pārtraukumiem.

Bankas ieguvumi

  • Mazākas darbības izmaksas, tieša peļņas un zaudējumu uzlabošana; nav nepieciešamas CAPEX.
  • Bankas pašreizējā bankomātu parka daļēja vai pilnīga iegāde; tūlītējs kapitāla ieguldījums un pozitīva naudas plūsma.
  • Pilnīga atbildība par operatīvo darbību, tostarp saskaņoti pakalpojumu līmeņi un elastīgi sadarbības pasākumi.
  • Padziļināta naudas līdzekļu prognozēšana un aizpildīšanas procesi
  • Uzlabota bankomātu drošība
  • Uzlabota ATM tīkla klātbūtne ar savienojumu ar esošo Euronet EFT ATM tīklu.
  • Klientu apkalpošana ar pievienoto vērtību
  • Darbības nepārtrauktība
  • Paplašināta bankas pakalpojumu pieejamība tās klientu bāzei.

BANKOMATU ĀRPAKALPOJUMI

Tiek piedāvāti arī globāli līgumi ar piegādātājiem un pakalpojumi, kurus var integrēt mūsu portfelī.

AKTĪVU IEGĀDES PROGRAMMA

Piedāvā vairākas priekšrocības izmaksu optimizācijas un klātbūtnes tirgū ziņā.

Sazinieties ar mums

Meklēt