Tuvumā nav bankomātu?
Tuvumā nav bankomātu?
Palielini savus ienākumus ar bankomātu
Palielini savus ienākumus ar bankomātu
Uzstādiet bankomātu jūsu uzņēmuma telpās
Uzstādiet bankomātu jūsu uzņēmuma telpās

Pārbaudiet bankomātu

Pirms bankomāta lietošanas vienmēr pārbaudiet, vai uz iekārtas nav kādi neparasti priekšmeti vai bojājumi (piemēram, vai kaut kas nav novietots uz karšu lasītāja)! Ja uz bankomāta redzat kaut ko neparastu vai displejā redzams ir kļūdas ziņojums, nelietojiet bankomātu.

Ievērojiet piesardzību, atrodoties pie bankomāta

Stāviet pie bankomāta tā, lai neviens neredzētu jūsu PIN kodu un izņemtās naudas daudzumu. Ievadot PIN kodu, mēs iesakām aizsegt PIN tastatūru ar rokām un pirms skaidrās naudas un kartes izņemšanas paskatīties, vai kāds nestāv jums tieši aiz muguras.

Nekad

Nekad nesniedziet svešiniekiem nekādu informāciju, it īpaši par karti, bankas kontu vai PIN, pat tad, ja viņi apgalvo, ka ir saistīti ar banku. Vienmēr tieši sazinieties ar savu banku vai Euronet!

Sazinieties ar mums

Meklēt