Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi (LATVIJA)

Standarta dokumenti | Uzturēts | Latvija

Noteikumi par piekļuvi tīmekļa vietnei un tās izmantošanu saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem. Šis resursa iepriekšējais noteikums bija tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi (LATVIJA).

PIRMS ŠĪS VIETNES LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET ŠOS LIETOŠANAS NOTEIKUMUS.  

KAS IR ŠAJOS NOTEIKUMOS?  

Šajos noteikumos izklāstīti mūsu vietnes https://www.euronetatms.lv/ (mūsu vietne) lietošanas noteikumi.

KAS MĒS ESAM UN KĀ AR MUMS SAZINĀTIES  

https://www.euronetatms.lv

Šī ir vietne, ko pārvalda Euronet 360 Finance Limited – filiāle (“Mēs”, “Mūsu”, “Mums”), kas reģistrēta ar uzņēmuma numuru 40203219803 un kuras juridiskā adrese ir Duntes iela 6, Rīga, Latvija, LV 1013, un PVN numurs LV40203219803.

Lai sazinātos ar mums, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi contact@euronetworldwide.com vai zvaniet uz mūsu klientu apkalpošanas tālruni 0800 032 0707.

Ja vēlaties iesniegt sūdzību saistībā ar šīs vietnes darbību vai lietošanu, lūdzam nosūtīt sūdzību uz iepriekš norādīto e-pasta adresi. Sūdzībā neaizmirstiet aprakstīt savas bažas par šīs vietnes darbību vai lietošanu un norādiet mums savu kontaktinformāciju.

IZMANTOJOT MŪSU VIETNI, JŪS PIEKRĪTAT ŠIEM NOTEIKUMIEM  

Izmantojot mūsu vietni, jūs apstiprināt, ka piekrītat šiem lietošanas noteikumiem, kas ir spēkā mūsu vietnes apmeklēšanas brīdī, un piekrītat tos ievērot.

Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, jums nav atļauts izmantot mūsu vietni.

Mēs iesakām izdrukāt šo noteikumu eksemplāru turpmākai atsaucei.

UZ JUMS VAR ATTIEKTIES ARĪ CITI NOTEIKUMI.  

Šie lietošanas noteikumi attiecas uz tālāk norādītajiem papildu noteikumiem, kas arī attiecas uz mūsu vietnes lietošanu:

MĒS VARAM VEIKT IZMAIŅAS ŠAJOS NOTEIKUMOS.  

Mēs laiku pa laikam varam grozīt šos noteikumus. Katru reizi, kad vēlaties izmantot mūsu vietni, lūdzu, pārbaudiet šos noteikumus, lai pārliecinātos, ka saprotat tos noteikumus, kas attiecas uz konkrēto brīdi. Šie noteikumi pēdējo reizi tika atjaunināti 2023. gada 20. novembrī.

MĒS VARAM VEIKT IZMAIŅAS MŪSU VIETNĒ.

Lai atspoguļotu izmaiņas mūsu produktos, lietotāju vajadzībās un mūsu uzņēmējdarbības prioritātēs, mēs laiku pa laikam varam atjaunināt un mainīt savu vietni.

Jūs esat atbildīgs par visu nepieciešamo pasākumu nodrošināšanu (tostarp ar savu telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju), lai iegūtu piekļuvi mūsu vietnei.

MĒS VARAM APTURĒT VAI ATSAUKT MŪSU VIETNI.  

Mūsu vietne ir pieejama bez maksas.

Mēs negarantējam, ka mūsu vietne vai tajā esošais saturs vienmēr būs pieejams vai nepārtraukti darbosies. Uzņēmējdarbības un darbības apsvērumu dēļ mēs varam apturēt, atsaukt vai ierobežot visas vietnes vai jebkuras tās daļas pieejamību. Mēs centīsimies jūs savlaicīgi brīdināt par jebkuru pakalpojuma apturēšanu vai atsaukšanu.

Jūs esat atbildīgs arī par to, lai visas personas, kas piekļūst mūsu vietnei, izmantojot jūsu interneta savienojumu, būtu informētas par šiem lietošanas noteikumiem un citiem piemērojamiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī par to ievērošanu.

MŪSU VIETNE UN TAJĀ ESOŠĀ INFORMĀCIJA IR PAREDZĒTA TIKAI LIETOTĀJIEM LATVIJA.

Mūsu vietne un tajā ietvertā informācija ir paredzēta personām, kas dzīvo Latvija. Mēs neapliecinām, ka saturs, kas pieejams mūsu vietnē vai ar tās starpniecību, ir piemērots lietošanai vai pieejams citās vietās.

KĀ JŪS VARAT IZMANTOT MŪSU VIETNĒ PIEEJAMOS MATERIĀLUS  

Mēs esam visu intelektuālā īpašuma tiesību uz mūsu vietni un tajā publicētajiem materiāliem īpašnieki vai licences īpašnieki. Šos darbus aizsargā autortiesību likumi un līgumi visā pasaulē. Visas šādas tiesības ir aizsargātas.

Jūs varat izdrukāt vienu kopiju un lejupielādēt izrakstus no jebkuras(-ām) mūsu vietnes lapas(-ām) personīgai lietošanai, kā arī varat pievērst citu jūsu organizācijas darbinieku uzmanību mūsu vietnē publicētajam saturam.

Jūs nekādā veidā nedrīkstat pārveidot izdrukāto vai lejupielādēto materiālu papīra vai digitālās kopijas, kā arī izmantot ilustrācijas, fotoattēlus, video vai audio sekvences vai jebkādu grafiku atsevišķi no pievienotā teksta.

Vienmēr ir jāapliecina, ka mēs (un visi identificētie autori) esam mūsu vietnes satura autori.

Jūs nedrīkstat izmantot nevienu mūsu vietnes satura daļu komerciālos nolūkos, ja neesat saņēmis licenci no mums vai mūsu licences devējiem, un jūs nedrīkstat pilnībā vai daļēji reproducēt, izplatīt tālāk vai publicēt saturu citām personām.

Ja izdrukājat, kopējat vai lejupielādējat jebkuru mūsu vietnes daļu, pārkāpjot šos lietošanas noteikumus, jūsu tiesības izmantot mūsu vietni tiks nekavējoties pārtrauktas, un jums pēc mūsu izvēles ir jāatgriež vai jāiznīcina visas jūsu izveidotās materiālu kopijas.

NEPAĻAUJIETIES UZ ŠAJĀ VIETNĒ SNIEGTO INFORMĀCIJU.  

Mūsu vietnē sniegtais saturs ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai. Tas nav uzskatāms par padomu, uz kuru jums būtu jāpaļaujas. Pirms veikt vai atturēties no jebkādas darbības, pamatojoties uz mūsu vietnē sniegto saturu, jums jāsaņem profesionāla vai speciālista padoms.

Lai gan mēs cenšamies atjaunināt mūsu vietnē pieejamo informāciju, mēs nesniedzam nekādus tiešus vai netiešus apliecinājumus, garantijas vai garantijas, ka mūsu vietnē pieejamais saturs ir precīzs, pilnīgs, atjaunināts vai pieejams izguvei. Tas attiecas arī uz trešo personu sniegto saturu. Prognozes un novērtējumi atspoguļo attiecīgā autora viedokli sagatavošanas vai izstrādes laikā. Tie var būt novecojuši, ņemot vērā pašreizējās norises, vai citādi mainījušies, nemainot novērtējumus, izstrādājumus un sniegto informāciju. Ja saturu ir publiskojušas trešās personas vai tas atspoguļo trešo personu viedokli, tam nav jāatbilst mūsu uzskatiem, bet tas var būt pat pretrunā ar tiem.

MĒS NEESAM ATBILDĪGI PAR TĪMEKĻA VIETNĒM, UZ KURĀM MŪSU VIETNĒ IR NORĀDĪTAS SAITES.  

Ja mūsu vietnē ir saites uz citām vietnēm un resursiem, ko nodrošina trešās personas, šīs saites ir sniegtas tikai jūsu informatīviem nolūkiem. Šādas saites nav jāuzskata par mūsu piekrišanu šīm saistītajām vietnēm vai informācijai, ko jūs no tām varat iegūt.

Mēs nekontrolējam šo vietņu vai resursu saturu.

MĒS NEESAM APSTIPRINĀJUŠI LIETOTĀJA RADĪTO SATURU.  

Šī vietne var ietvert informāciju un materiālus, ko augšupielādējuši citi vietnes lietotāji, tostarp ziņojumu dēļos un tērzētavās. Mēs neesam pārbaudījuši vai apstiprinājuši šo informāciju un materiālus. Mūsu vietnē citu lietotāju paustie viedokļi neatspoguļo mūsu uzskatus vai vērtības.

KĀ IESNIEGT SŪDZĪBAS PAR CITU LIETOTĀJU AUGŠUPIELĀDĒTU SATURU  

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par citu lietotāju augšupielādētu saturu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju šeit: https://www.euronetatms.lv/sazinieties-ar-euronet/.

KĀ MĒS VARAM IZMANTOT JŪSU PERSONISKO INFORMĀCIJU  

Mēs izmantosim jūsu personisko informāciju tikai tā, kā norādīts mūsu paziņojumā par datu konfidencialitāti: https://www.euronetatms.lv/pazinojums-par-datu-privatumu/.

MĒS NEESAM ATBILDĪGI PAR VĪRUSIEM, UN JŪS NEDRĪKSTAT TOS IEVIETOT VIETNĒ.  

Lai izmantotu vietni, ir nepieciešama ierīce ar piekļuvi internetam, kas pārlūkprogrammā atbalsta tīmekļa pārlūkprogrammu (Mozilla, Internet Explorer, Chrome vai to jauninājumus) un nodrošina Java Script un sīkdatnes pārlūkprogrammā.. Mēs negarantējam, ka mūsu vietne būs droša vai tajā nebūs kļūdu vai vīrusu.

Jūs esat atbildīgs par savas informācijas tehnoloģijas, datorprogrammu un platformas konfigurēšanu, lai piekļūtu mūsu vietnei. Jums jāizmanto sava pretvīrusu aizsardzības programmatūra.

Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot mūsu vietni, apzināti ievietojot vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, loģiskās bumbas vai citu ļaunprātīgu vai tehnoloģiski kaitīgu materiālu. Jūs nedrīkstat mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi mūsu vietnei, serverim, kurā tiek glabāta mūsu vietne, vai jebkuram serverim, datoram vai datubāzei, kas savienota ar mūsu vietni. Jūs nedrīkstat uzbrukt mūsu vietnei, izmantojot pakalpojuma atteikuma uzbrukumu vai izplatītu pakalpojuma atteikuma uzbrukumu. Šādas darbības var būt aizliegtas, un mēs attiecīgi informēsim attiecīgās tiesībaizsardzības iestādes un sadarbosimies ar tām, atklājot tām jūsu identitāti. Šāda pārkāpuma gadījumā jūsu tiesības izmantot mūsu vietni tiks nekavējoties pārtrauktas.

NOTEIKUMI PAR SAITĒM UZ MŪSU VIETNI  

Jūs varat izveidot saiti uz mūsu sākumlapu, ja vien to darāt godīgi un likumīgi, nekaitējot mūsu reputācijai un neizmantojot tās priekšrocības.

Jūs nedrīkstat izveidot saiti tādā veidā, kas liek domāt par jebkāda veida asociāciju, apstiprinājumu vai apstiprinājumu no mūsu puses, ja tāda nav.

Jūs nedrīkstat izveidot saiti uz mūsu vietni nevienā jums nepiederošā vietnē.

Mūsu vietni nedrīkst ierāmēt nevienā citā vietnē, kā arī nedrīkst izveidot saiti uz jebkuru mūsu vietnes daļu, izņemot sākuma lapu.

Mēs paturam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atsaukt saitēm piešķirto atļauju.

Ja vēlaties izveidot saiti uz mūsu vietnes saturu, kas nav norādīts iepriekš, vai izmantot tajā jebkādu citu saturu, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi contact@euronetworldwide.com.

KURAS VALSTS TIESĪBU AKTI ATTIECAS UZ STRĪDIEM?  

Šos vietnes lietošanas noteikumus reglamentē Latvijas tiesību akti. Jebkurus strīdus, kas izriet no mūsu vietnes lietošanas vai ir ar to saistīti un kas netiek atrisināti mierizlīguma ceļā, izšķir tiesa, kurai ir teritoriālā un materiālā jurisdikcija.

Iesakām izmantot Eiropas Savienības platformu ārpustiesas strīdu izšķiršanai tiešsaistē, kas ir pieejama tīmekļa vietnē http: //ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Sazinieties ar mums

Meklēt